från:

 

                                                                                  Pressmeddelande 2/2 2004

 

Efterlevande till statsanställda får mest pengar

Privatanställdas efterlevande får minst

 

 

Ekonomin förändras drastiskt för de flesta när de blir änkor eller änklingar. Utbetalningarna och pensionerna till efterlevande varierar dessutom stort mellan olika avtalsområden.

Privatanställda arbetare har inte något obligatoriskt efterlevandeskydd i sina avtalsförsäkringar.

Änkan eller änklingen till en högavlönad privattjänsteman får däremot pension hela livet ut.

 

 

Hur klarar jag ekonomin om jag blir ensam? Få vill eller kan sätta sig in i villkoren om ens make, maka eller sambo skulle gå bort. Kunskapen om vilket ekonomiskt stöd samhället ger och vilka villkor som gäller inom avtalsförsäkringen är liten hos de flesta.

Villkoren och reglerna varierar också stort mellan de olika avtalsområdena. Docent Ann-Charlotte Ståhlberg, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, har på uppdrag av Pensionsforum, gått igenom villkoren för ersättningar till efterlevande.

 

Skriften har titeln ” Hur klarar jag mig? Rapport om pensioner och ersättningar till efterlevande”. Den presenterades vid ett seminarium om efterlevandeskydd på måndagen i Stockholm.

 

För den enskilde är det svårt att ta reda på hur stor den sammanlagda vanliga pensionen blir. Ännu svårare är det att ge sig i kast med att försöka reda ut vilket skydd ens efterlevande har. Ann-Charlotte Ståhlberg efterlyser bättre information om såväl det allmänna efterlevandeskyddet som det som finns inom avtalsförsäkringarna. Helst av allt borde det bli möjligt att i den Pensionsportal, som skall införas under året, att också få information om ens efterlevandeskydd, anser författaren.

 

Ann-Charlotte Ståhlberg nås på 08-16 34 49

e-post ann-charlotte.stahlberg@sofi.su.se

 

Ann Lindgren, vd Pensionsforum  070-583 50 28

e-post ann.lindgren@pensionsforum.nu